ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  ГРАД  ТУТРАКАН
Общински съветници
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ
МАНДАТ 2019 - 2023

Нехат Ниязиев Кантаров
Мандат на ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Общински съвет гр. Тутракан
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиАлириза Хасан Алириза
Сезен Наид Поси
Адем Шукри Адем   - Мандат на ДПС


Бекир Реджеб Изет -  Мандат на ДПС
Нехат Ебазер Юсмен
Данаил Николов Николов
Георги Георгиев
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интересиРалица Димчева Венкова - Гюмишева
Дафинка Йорданова Касабова
Красимир Йорданов Петров
Иван Георгиев Констанцалиев
Ивелин Маринов Русев
Владимир Йорданов Колев
Ирена Николова Бонева - Вълчева
Мандат на ПП БСП
Образование: средно
Месторабота: Собственик и управител на  "ДИДО - 73" ЕООД
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти: 0877120153
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Кристиян Сашев Калчев
Милен Милков Маринов
Мандат на ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Секретар на Комисията по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Секретар на Комисията по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда, Председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Телефон за контакти:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол / комисия по символиката и комисията по етика към Общински съвет Тутракан
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ДПС
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП БСП
Образование: 
Месторабота:
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП БСП
Образование: 
Месторабота:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на ПП ГЕРБ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по социални дейности, образование, здравеопазване, култура, спорт, туризъм, вероизповедание и именувания
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Председател на Комисията по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Движение ЗАЕДНО за промяна
Образование:
Професионална квалификация:
Акцент през мандата:
Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол.

Комисия по  икономическа, инвестиционна, аграрна и стопанска дейност, бюджет, финанси, приватизация и следприватизационен контрол
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Мандат на Движение ЗАЕДНО за промяна
Образование:
Висше
Професионална квалификация:
Бакалавър по стопанско управление
Акцент през мандата:
Комисия по местно самоуправление, нормативна уредба, ред,  законност, евроинтеграция, програми, проекти , регионална  политика и опазване на околната среда
Телефон за контакти:
E-mail:
Декларация по чл. 12, т. 2 във връзка с чл. 14 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси